Rola marihuany w zdrowiu układu sercowo-naczyniowego

22.01.2024
Konopie indyjskie w kształcie serca

Cannabis a Zdrowie Serca: Nowe Rozumienie

Ostatnie dane opublikowane w Journal of the American Heart Association prezentują przekonującą analizę roli różnych substancji, w tym konopi, w zgonach z przyczyn sercowo-naczyniowych. Przeprowadzone przez badaczy związanymi z University of Mississippi Medical Center badanie obejmuje dwie dekady, od 1999 do 2019 roku, i oferuje wszechstronny przegląd trendów w umieralności związanej z używaniem substancji.

Alkohol Dominuje w Zgonach Sercowo-Naczyniowych Związanym z Używaniem Substancji

Badanie ujawnia, że alkohol jest zaangażowany w aż 65 procent wszystkich zgonów sercowo-naczyniowych związanych z używaniem substancji. Opioidy zajmują drugie miejsce, związanego z nimi jest 14 procent takich zgonów, podczas gdy kokaina jest powiązana z nieco mniej niż dziesięcioprocentowym odsetkiem. W wyraźnym kontraście konopie są związane z mniej niż jednym procentem wszystkich zgonów sercowo-naczyniowych związanych z używaniem substancji.

Analiza Porównawcza Substancji i Efektów Sercowo-Naczyniowych

Substancje oceniane w tej analizie, w tym alkohol, konopie, kokaina, opioidy i stymulanty, są znane z wielokrotnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Są związane z rozwojem schorzeń takich jak kardiomiopatia, arytmie, mikrokrążeniowa choroba i choroba wieńcowa, zwłaszcza w przypadku kokainy i stymulantów. Spośród tych substancji alkohol wyłonił się jako najczęstsza substancja związana z zgonem związanym z używaniem substancji i chorobą sercowo-naczyniową (SU + CVD), znacznie częściej niż opioidy, druga najczęstsza substancja. Z kolei konopie wykazały najniższą wskaźnik śmiertelności dostosowaną do wieku w związku z SU + CVD (AAMR).

Niezgodne Dane dotyczące Zdarzeń Sercowo-Naczyniowych a Konopiami

Ocenianie potencjalnej roli konopi w niekorzystnych zdarzeniach sercowo-naczyniowych, takich jak zawały i udary, przyniosło niejednoznaczne wyniki. Na przykład metaanaliza opublikowana w maju wykazała, że ​​użycie konopi nieznacznie przewiduje poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Jednak najnowsze dane opublikowane w czasopiśmie Addiction donoszą, że dorośli zaangażowani w problematyczne używanie konopi mają zwiększone ryzyko niekorzystnych wyników sercowo-naczyniowych.

Skomplikowaną sytuację dodatkowo komplikują dane opublikowane w European Heart Journal, które wskazywały, że pacjenci cierpiący na ból i korzystający z produktów medycznych z konopiami mieli nieco zwiększone ryzyko migotania przedsionków (AFib). Jednak dane uzyskane w badaniach longitudinalnych opisanych w czasopiśmie Heart Rhythm nie wykazały podwyższonego ryzyka.

Zrozumienie Wpływu Konopi na Zdrowie Serca

Wnioski z badania podkreślają potrzebę subtelniejszego zrozumienia wpływu konopi na zdrowie serca. Mimo że konopie są związane z najniższym ryzykiem w porównaniu do innych ocenianych substancji, niejednoznaczne dane z różnych badań sugerują, że konieczne jest dalsze badanie, aby w pełni zrozumieć ich wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Wnioski dla Zdrowia Publicznego i Polityki

Ta analiza ma istotne implikacje dla zdrowia publicznego i polityki, zwłaszcza w kontekście trwającej debaty nad legalizacją konopi i jej wpływem na zdrowie. Wyniki kwestionują powszechne przekonania dotyczące zagrożeń związanych z używaniem konopi, zwłaszcza w porównaniu do innych substancji, takich jak alkohol i opiaty.

Kierunki Przyszłych Badań

Ze względu na niejednoznaczne dane na temat konopi a zdrowiem serca, przyszłe badania powinny skupić się na badaniach longitudinalnych i bardziej kompleksowych analizach. Pomoże to opracować bardziej klarowne wytyczne i zalecenia zarówno dla profesjonalistów medycznych, jak i dla opinii publicznej w zakresie stosowania konopi i ich potencjalnych skutków zdrowotnych.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane