Zasady i warunki

1. Wstęp

Witamy w naszym sklepie internetowym.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług oraz naszymi zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, które szczegółowo opisują sposób korzystania z tej strony internetowej.

Odwiedzając tę stronę internetową i uzyskując do niej dostęp, w pełni akceptujesz nasze warunki świadczenia usług. Składając zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, zgadzasz się przeczytać i zrozumieć warunki świadczenia usług oraz zgadzasz się w pełni stosować się do ich pełnego brzmienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zaakceptujesz tych warunków korzystania z usług, powinieneś powstrzymać się od odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej i zamiast tego skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do regularnego aktualizowania naszych warunków świadczenia usług bez konieczności informowania o tym naszych klientów. Aktualnie obowiązujące warunki świadczenia usług zawsze można znaleźć tutaj.

Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Formula Swiss UK Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Anglia.

W związku z tym firma jest Twoim kontrahentem kontraktowym we wszystkich sprawach związanych z tym konkretnym produktem.

2. Podstawa prawna umowy o świadczenie usług

Korzystając z naszej strony internetowej, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, jesteś osobą pełnoletnią i jesteś w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę z naszą firmą. Ponadto akceptujesz w pełni nasze warunki świadczenia usług. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie przez Ciebie spełniony, zabrania się odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej i jej funkcji, produktów lub usług.

WAŻNE! Złożenie zamówienia na nasze produkty lub usługi jest nielegalne dla osoby poniżej 18 roku życia lub osoby działającej w imieniu innych osób prawnych, a policja może wnieść oskarżenie o takie działania.

3. Dane osobowe

Chronimy Twoje dane osobowe i traktujemy je jako poufne. Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobom trzecim.

4. Znaki towarowe & zastrzeżone

Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi i wszystkie prawa są zastrzeżone.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, tekst, obrazy i dźwięk, nie mogą być kopiowane, przenoszone, rozpowszechniane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Formula Swiss UK Ltd., chyba że są one przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego lub zostały określone. Wszystkie logo, marki, logo firmowe i znaki towarowe użyte na tej stronie internetowej są wyłączną własnością Formula Swiss UK Ltd. Jakiekolwiek wykorzystanie naszych znaków towarowych jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Formula Swiss UK Ltd.

Zabronione jest sprzedawanie naszych produktów osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody, która może zostać wycofana w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie naruszenia będą sprawdzane.

5. Dopuszczalne korzystanie z witryny internetowej

Dostęp lub korzystanie z tej strony internetowej z zamiarem zaszkodzenia, zablokowania lub ograniczenia dostępu do strony internetowej jest nielegalne. Kopiowanie, zapisywanie, przechowywanie, przekazywanie, przesyłanie, wykorzystywanie, publikowanie lub rozpowszechnianie materiałów z tej strony internetowej lub systematyczne zbieranie informacji z tej strony internetowej w jakikolwiek inny sposób jest zabronione bez pisemnej zgody.

6. Treści tworzone przez użytkownika

All user created content on this website is the property of the owners of this website. If you share comments, images, videos, or in other ways communicate with this website, you also accept that you grant the owners of this website global, non-exclusive, royalty-free rights to production, translation, or distribution of this content for existing or future commercial purposes. Examples of this include customer statements, reviews of products, answers to questionnaires etc.

7. Prawo do odstąpienia od umowy i polityka zwrotu

Nie przyjmujemy zwrotów suplementów diety na produktach higieny osobistej ze względu na zdrowie lub higienę klienta. Na wszystko inne oferujemy 14-dniową politykę zwrotu, jeśli produkt zostanie do nas bezpiecznie zwrócony w stanie nieotwartym i nadającym się do ponownej sprzedaży.

8. Gwarancja

Ręczymy za jakość naszych produktów. Zalecamy, abyś zawsze postępował zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

9. Zastrzeżenie

Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do pociągnięcia nas do odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, zastawy, dodatkowe koszty, w tym, ale nie wyłącznie, koszty prawne związane z lub poniesione w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub produktów reklamowanych na niej. Użytkownik jest niniejszym zobowiązany do korzystania z naszych produktów wyłącznie w sposób zgodny ze zdrowym rozsądkiem, a także zawsze zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i przewodnikami instruktażowymi.
Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej istnieją wyłącznie w celu informowania i opierają się na subiektywnych szacunkach i ocenach. Nie wolno podejmować decyzji wyłącznie w oparciu o informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

WAŻNE! Zaleca się, aby zawsze skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą lub lekarzem w sprawie wszelkich pytań dotyczących utraty wagi, zmiany diety lub przyjmowania tabletek dietetycznych, a także pytań dotyczących opinii i stwierdzeń wyrażonych na tej stronie internetowej. Nasze produkty nie są sprzedawane z zamiarem wyleczenia, wyleczenia lub mają działanie lecznicze i powinny być stosowane wyłącznie przez osoby, które są już zdrowe. Spożycie i stosowanie niektórych produktów może być szkodliwe w związku z nadużywaniem alkoholu, ciężką otyłością, ciążą lub chorobami cywilizacyjnymi. Jeśli chcesz stosować inne preparaty lub leki razem z naszymi produktami, zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktów.

WAŻNE! Bierzesz na siebie wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekt mniej znaczący niż oczekiwano.

Wszystkie nasze produkty powinny być przechowywane bezpiecznie i z dala od dzieci.

10. Naruszenie warunków świadczenia usług

W przypadku naruszenia przez użytkownika naszych warunków świadczenia usług zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków lub działań, które uznamy za konieczne, w tym procesów sądowych lub opłat prawnych. Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia lub rozwiązania jakiejkolwiek umowy między Tobą a nami bez uprzedzenia, jeśli podejrzewamy, że wyrządzasz szkodę naszej firmie lub próbujesz popełnić oszustwo itp.

11. Wysyłka i dystrybucja

W Szwajcarii wszystkie produkty wysyłamy Pocztą Szwajcarską natychmiast w ciągu 1-2 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Szacowany czas dostawy w Szwajcarii wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

W pozostałych częściach Europy staramy się wysyłać nasze paczki międzynarodowymi firmami kurierskimi w ciągu 1-3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Nasi partnerzy oddają paczki lokalnym jednostkom pocztowym do dystrybucji, po czym nie mamy już możliwości śledzenia paczek aż do ich ostatecznej dostawy do klienta.

Wysyłamy tylko do krajów UE, Norwegii i Szwajcarii. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o wysyłkę do innych krajów.

W przypadku nieotrzymania dostawy w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Formula Swiss UK Ltd. za pośrednictwem naszej strony internetowej, po czym przeprowadzimy dalsze badanie sprawy i spróbujemy rozwiązać sytuację od samego początku. Jeśli w ciągu 14 dni od daty wysyłki nie otrzymamy od Ciebie wiadomości, zawsze zakładamy, że przesyłka do Ciebie dotarła.

Dostawa nastąpi jak tylko produkty zostaną przekazane do wysyłki z naszego magazynu. W tym momencie ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za otrzymanie produktu.

UWAGA! Nierzadko zdarza się, że lokalne urzędy celne i władze celowo opóźniają wysyłkę do lokalnego urzędu pocztowego, co może znacznie opóźnić termin dostawy i spowodować, że nasi partnerzy finansowi wystawią Państwu zaległą fakturę z tytułu braku płatności. Może się to zdarzyć, nawet jeśli jeszcze nie otrzymaliście Państwo produktów. Takie przypadki są całkowicie poza naszą kontrolą.

12. Płatność

Towar można opłacić kartą kredytową lub fakturą, jeśli zostaniesz do tego zatwierdzony.

Faktury są płatne w ciągu 20 dni od daty wystawienia faktury. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na termin płatności każdej przesyłki i zapłatę w uzgodnionym terminie płatności.

W przypadku opóźnień w płatnościach, nasz partner finansowy automatycznie przeprowadza procedurę upomnienia, dodając odsetki karne zgodnie z przepisami ustawy o windykacji. Przypomnienia będą nakładane z opłatą zgodną ze standardem obowiązującym w danym kraju. Koszty związane z windykacją są nakładane zgodnie z obowiązującym prawem. Nie możemy wpływać na te procesy, ponieważ zachodzą one automatycznie i są bez naszej kontroli.

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dalszych dostaw, jeśli nie otrzymamy pełnej i terminowej zapłaty faktury wraz z ewentualnymi opłatami karnymi.

Po upływie terminu płatności klient automatycznie popada w zwłokę. Formula Swiss UK Ltd. jest uprawniona do naliczania kosztów upomnienia do 30,- CHF za jedną fakturę; kwota faktury otwartej plus ewentualne opłaty za upomnienie może zostać przekazana na rzecz Inkassolution GmbH. Ponadto klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Formula Swiss UK Ltd. lub Inkassolution GmbH w związku z opóźnieniem w płatności.

13. Opłaty za przesyłkę

Koszty wysyłki są zawsze widoczne w procesie zamawiania na stronie internetowej lub w warunkach zamawiania na stronach zamówienia lub kampanii. Koszty wysyłki różnią się w zależności od ilości, pochodzenia i metody.

Ceny wysyłki zawierają również koszty manipulacyjne i koszty opakowania. 

14. Ceny

Nasze ceny są obarczone błędami, a my rezerwujemy błędne wydruki i wyprzedane produkty.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane są w walucie lokalnej i zawierają podatek VAT. Ceny podlegają zmianom w podatkach, podlegać korekcie itp.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen ze skutkiem natychmiastowym.

15. Promocje

Wszystkie promocje, zniżki i kody kuponów podlegają następującym zasadom:

  • Kody kuponowe mogą być używane tylko raz na osobę i nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami - w tym bezpłatną wysyłką.
  • Oferty powitalne i bezpłatne pakiety próbne można zamówić tylko raz na osobę, maksymalnie dwa razy ten sam adres.
  • Wszystkie rodzaje kampanii marketingowych zależą od tego, czy produkty są w magazynie.
  • Oferty są ważne tylko przez 7 dni, chyba że zaznaczono inaczej Nie jest możliwe korzystanie z promocji, rabatu lub kodu kuponu po zrealizowaniu zamówienia w sklepie internetowym.
  • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania promocji, zniżki lub kodu kuponu w dowolnym momencie bez dalszego ostrzeżenia lub informacji na ten temat.

16. Ważne potwierdzenie zamówienia 

Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, nasze oprogramowanie automatycznie prześle Ci e-mail z informacją o zamówionych produktach. Jeśli nie możesz go znaleźć, sprawdź dwukrotnie folder spamu.

UWAGA! Należy pamiętać, że automatyczna odpowiedź nie jest wiążącym prawnie potwierdzeniem zamówienia, na mocy którego osiągnięto porozumienie. Jest to po prostu elektroniczne potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub anulowania zamówienia z powodu błędnych wydruków, problemów technicznych, braku dostawy lub podobnych sytuacji.

Ostateczne potwierdzenie zamówienia i faktura są wysyłane do Ciebie wraz z zamówionym towarem.

17. Subskrypcja

Oferujemy kampanie i promocje z dostawą automatyczną i subskrypcją w celu pozyskania nowych klientów. Te kampanie i promocje są dostępne tylko raz na osobę i maksymalnie dwa razy na jeden adres domowy.

Po zapisaniu się na te promocje zawierasz umowę o automatyczne otrzymywanie przyszłych przesyłek wybranych produktów po obniżonej cenie. Twój zniżkowy pakiet promocyjny dotrze do Ciebie ok. 4-10 dni po złożeniu zamówienia, a następnie zamówione regularne paczki dotrą z odstępem czasu określonym na stronie zamówienia.

Rezygnacja z subskrypcji musi być zawsze dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych warunkach.

Zakończenie subskrypcji

Twój abonament nie ma okresu zobowiązania, co oznacza, że możesz go anulować w dowolnym momencie, pod warunkiem, że odwołasz go w odpowiednim czasie i za pośrednictwem naszej strony internetowej FormulaSwiss.com. Po otrzymaniu powiadomienia o rezygnacji otrzymasz potwierdzenie pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin.

Ze względów prywatności nie akceptujemy wiadomości w mediach społecznościowych lub z innych kont poczty elektronicznej niż te, które zostały użyte w pierwotnym zamówieniu jako ważne zakończenia.

Prosimy pamiętać, że rezygnacja musi dotrzeć do nas co najmniej wciągu trzech dni robocze (3) przed wysłaniem następnej dostawy. Jeśli tak nie jest, anulowanie nie będzie skuteczne aż do momentu otrzymania tej dostawy, ale automatycznie stanie się skuteczne w czasie następnej dostawy.

Zwracamy uwagę, że zwrot zamówienia, nieodebranie paczki z poczty lub odmowa zapłaty faktury nie są uznawane za ważną rezygnację. Jeśli naruszysz tę umowę, zostaniesz obciążony kosztami wysyłki i opłatą manipulacyjną w wysokości do 50,- CHF.

18. Nie zamawiałem (nadużycie)

Jeśli otrzymasz od nas przesyłkę, której nie zamówiłeś, może to być spowodowane tym, że ktoś bezprawnie wykorzystuje Twoją tożsamość, aby Cię nękać lub zranić, zranić lub popełnić oszustwo. Może się również zdarzyć, że inna osoba w gospodarstwie domowym, dobry przyjaciel lub kolega nielegalnie zamówił przedmiot w Twoim imieniu. Nie jest to dozwolone i stanowi naruszenie naszych zasad i warunków. Dlatego prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej i pozwolić nam przeprowadzić Cię przez kroki, które musisz podjąć, oraz jakie techniczne ślady zarejestrowaliśmy podczas procesu zamawiania.

Wymówka ta nie może być wykorzystana w celu uniknięcia płacenia za zamówione produkty i zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia oszustwa lokalnym władzom policyjnym w celu przeprowadzenia dochodzenia, jeśli podejrzewamy jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie..

Musisz natychmiast zakończyć każdą subskrypcję. Po zakończeniu anulowania subskrypcji otrzymasz potwierdzenie e-mailem w ciągu 24 godzin.

19. Miesięczna faktura z opcją płatności częściowej (PowerPay)

Z miesięczną fakturą (PowerPay) - możesz łatwo płacić za zakupy online za pomocą faktury z opcją płatności częściowej. MF Group / PowerPay jako zewnętrzny dostawca usług płatniczych oferuje metodę płatności "płatność poprzez fakturę".

Po zakończeniu procesu płatności PowerPay przejmuje wynikające z tego fakturowanie i obsługuje odpowiednią opcję płatności.

Wybierając miesięczną fakturę akceptujesz zasady i warunki serwisu PowerPay. (powerpay.ch/en/agb). Dodatkowe opłaty będą miały zastosowanie w zależności od zasad i warunków serwisu PowerPay, jeśli zdecydujesz się płacić w ratach lub jeśli nie dotrzymasz terminu płatności faktury.