Konsorcjum Nowej Żywności EIHA

Jesteśmy współzałożycielami i udziałowcami EIHA Novel Food Consortium w Niemczech. Jako członek konsorcjum ubiegamy się również o status Novel Food w Wielkiej Brytanii dla niektórych naszych produktów w ramach Food Standards Agency (FSA).

Konsorcjum EIHA Novel Food zainwestuje około 3,5 miliona euro na sfinansowanie wszystkich istotnych i bezprecedensowych badań toksykologicznych nad CBD i THC i zatrudniło renomowane ChemSafe do przeprowadzenia badań.

Konsorcjum EIHA Novel Food Consortium jest unikalnym partnerstwem liderów branży konopnej współpracujących ze sobą w celu promowania bezpiecznego stosowania produktów spożywczych pochodzących z konopi. Konsorcjum zostało utworzone przez Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych (EIHA) w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i gwarancji jakości dla globalnego przemysłu żywności konopnej.

Konsorcjum składa się z członków EIHA, w tym rolników, przetwórców, producentów i sprzedawców detalicznych. Członkowie Konsorcjum współpracują w celu zapewnienia, że produkty spożywcze pochodzące z konopi spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Aby to osiągnąć, Konsorcjum opracowało kilka inicjatyw, w tym opracowanie najlepszych praktyk, badania i rozwój, edukację oraz bezpieczeństwo i zapewnienie jakości produktów.

Konsorcjum współpracuje również z krajowymi i międzynarodowymi organami ds. bezpieczeństwa żywności, aby zapewnić, że produkty spożywcze pochodzące z konopi spełniają wszystkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Konsorcjum pracuje również nad zapewnieniem, że produkty żywnościowe pochodzące z konopi są odpowiednio oznakowane, aby konsumenci znali potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa związane z ich spożyciem.

Konsorcjum EIHA Novel Food dąży do zapewnienia, że produkty spożywcze pochodzące z konopi są tak bezpieczne i pożywne, jak to tylko możliwe. Poprzez współpracę z liderami branży, organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności i konsumentami, Konsorcjum pomaga zapewnić, że globalny przemysł żywności konopnej jest bezpieczny i zrównoważony.

Dowiedz się więcej o Konsorcjum EIHA ds. nowej żywności.
Dowiedz się więcej o Europejski Związek Konopi Przemysłowych (EIHA).