Zastrzeżenie

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą treścią przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek produkty z naszego sklepu internetowego.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być interpretowane jako porady lekarskie czy instrukcje, ani też nie mogą zastępować porad udzielanych przez prywatnego lekarza lub innego specjalistę medycznego.

Nasze produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, uzdrawiania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu należy zawsze skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia w sprawie potencjalnych interakcji lub innych możliwych komplikacji. Nie stosujemy żadnych oświadczeń zdrowotnych dotyczących naszych produktów i zalecamy konsultację z wykwalifikowanym lekarzem lub lekarzem przed spożyciem naszych produktów lub przygotowaniem planu leczenia wszelkich chorób lub dolegliwości. Szczególnie ważne jest, aby osoby w ciąży, osoby karmiące, przewlekle chore, w podeszłym wieku lub w wieku poniżej 18 lat omówiły stosowanie tych produktów z lekarzem przed ich spożyciem.

Wyniki zgłaszane lub prezentowane na tej stronie internetowej niekoniecznie muszą występować u wszystkich osób.

Formula Swiss AG nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, autodiagnozę i/lub leczenie przy użyciu tych produktów. Nasze produkty nie powinny być mylone z lekami wydawanymi na receptę i nie powinny być stosowane jako substytut terapii nadzorowanej medycznie. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na niedostatki zdrowotne spowodowane klinicznie, skonsultuj się z licencjonowanym, wykwalifikowanym lekarzem.

Formula Swiss AG udostępnia niniejszą stronę internetową i jej zawartość w stanie, w jakim się znajduje, i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie, ani Formula Swiss AG ani żaden z jej dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które stosuje się do wszystkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) odszkodowania, szkód bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych, utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich.