Rewolucyjna Rekomendacja FDA dotycząca Konopi

Amerykańska flaga i liść konopi

Rewolucyjna Rekomendacja FDA dotycząca Konopi

W istotnym wydarzeniu Amerykańska Administracja ds. Żywności i Leków (FDA) podjęła historyczny krok, popierając reklasyfikację konopi jako substancji z Kategorii III. Ten ruch, udokumentowany w obszernym raporcie liczącym 252 strony, może zrewolucjonizować krajobraz medycznych konopi, przyrównując go do regulowanych substancji, takich jak terapia zastępcza hormonów lub ketamina.

Zrozumienie Propozycji Reklasyfikacji

Rekomendacja FDA skierowana do Amerykańskiej Administracji ds. Egzekwowania Prawa w Zakresie Narkotyków (DEA) sugeruje przeniesienie konopi z Kategorii I do Kategorii III zgodnie z Ustawą o Substancjach Kontrolowanych (CSA). Ta reklasyfikacja opiera się na Analizie Ośmiu Czynników, która wywnioskuje, że konopie "obecnie mają akceptowane medyczne zastosowanie w leczeniu w Stanach Zjednoczonych" i nie są natychmiastowym prekursorem innej substancji kontrolowanej.

Analiza uwzględnia różne aspekty, w tym potencjał nadużycia, efekty farmakologiczne, wiedzę naukową, historię i wzorzec nadużycia, ryzyko dla zdrowia publicznego oraz uzależnienie. Dokumenty FDA podkreślają, że obecnie 43 jurysdykcje w Stanach Zjednoczonych autoryzują medyczne zastosowanie konopi, uznając ich wartość medyczną.

Skutki Klasyfikacji w Kategorii III

Reklasyfikacja konopi jako substancji z Kategorii III, określonej jako mającej "umiarkowany do niski potencjał do uzależnienia fizycznego i psychicznego," przyniosłaby istotne zmiany. Umieściłaby konopie w tej samej kategorii co Tylenol 3, ketamina, sterydy anaboliczne i testosteron, które wszystkie wymagają recepty i są silnie regulowane. Ta zmiana oznaczałaby także, że Kod Wewnętrznego Dochodu 280E (IRC 280E) nie byłby już stosowany wobec firm konopnych, co pozwoliłoby na odliczenia podatkowe i inne korzyści finansowe.

Jednak ważne jest zaznaczenie, że ta reklasyfikacja nie legalizowałaby automatycznie programów konopnych na poziomie stanowym. Raczej stworzyłaby bardziej sprzyjające środowisko dla badań i rozwoju w tej dziedzinie.

Reakcje Przemysłu Konopnego

Narodowe Forum ds. Konopi (NCR) i inni gracze branżowi przywitali tę inicjatywę. Saphira Galoob, Dyrektor Wykonawczy NCR, podkreśliła pozytywny wpływ na obciążenia podatkowe i reinwestycje operacyjne firm konopnych, zwłaszcza małych i mniejszościowych operatorów.

Liderzy branżowi, takie jak Deborah Saneman, CEO firmy Wurk, oraz Socrates Rosenfeld, współzałożyciel i CEO Jane Technologies, wyrazili także swoje poparcie. Uznają postępy w likwidacji prohibicji konopi i doceniają korzyści lecznicze i społeczne rośliny.

Brady Cobb, lobbysta i CEO Sunburn Cannabis, podzielił się osobistym spojrzeniem, cytując raport jako uzasadnienie i znaczący krok naprzód w reformie konopi.

Droga do Reklasyfikacji

Nacisk na reklasyfikację zyskał na sile po dyrektywie Prezydenta Bidena z 6 października 2022 roku, w której nakłaniał on agencje federalne do rozważenia reklasyfikacji konopi. Ta dyrektywa skłoniła różne organizacje i firmy do udzielenia opinii na temat propozycji FDA.

Inicjatywa była częściowo napędzana wysiłkami adwokata Matthew C. Zorna, który skorzystał z ustawy o wolności informacji (FOIA), aby uzyskać memorandum dotyczące reklasyfikacji. Ten ruch jest częścią działań prawnych mających na celu ułatwienie badań nad medycznymi konopiami i podważenie stanowiska rządu federalnego wobec konopi.

29 sierpnia 2023 roku Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) Stanów Zjednoczonych zarekomendował DEA reklasyfikację konopi z Kategorii I do Kategorii III, co stanowi przełomowy moment w drodze do reklasyfikacji konopi.

Otwarcie Drzwi dla Badań nad Konopiami

Reklasyfikacja do Kategorii III znacząco wpłynęłaby na badania nad konopiami, umożliwiając bardziej wszechstronne i zróżnicowane studia. Ta zmiana jest z niecierpliwością oczekiwana przez branżę, ponieważ otworzyłaby nowe możliwości eksploracji naukowej i innowacji w tej dziedzinie.

Branża uważnie śledzi teraz reakcję DEA na zalecenia HHS i FDA, ponieważ ta decyzja mogłaby kształtować przyszłość konopi w Stanach Zjednoczonych.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane