Reforma zdrowia poprzez konopie indyjskie na Filipinach

28.02.2024
Roślina konopi i flaga Filipin

Przełomowe Zatwierdzenie Medycznej Marihuany na Filipinach

W znaczącym kroku Filipińska Izba Reprezentantów podjęła śmiałe kroki w reformie zdrowia, zatwierdzając ustawę dotyczącą medycznej marihuany. Decyzja ta wywołała ożywioną dyskusję między różnymi organizacjami i agencjami, z silnymi wyrazami zarówno poparcia, jak i sprzeciwu.

Stanowisko Filipińskiego Stowarzyszenia Medycznego

6 lutego Filipińskie Stowarzyszenie Medyczne (PMA), reprezentujące ponad 98 202 lekarzy z 121 stowarzyszeń, 8 specjalistycznych dywizji, 96 specjalistycznych stowarzyszeń i 50 stowarzyszeń afiliacyjnych, opublikowało listę sprzeciwu. Stowarzyszenie, wraz z koalicją 21 organizacji medycznych, uznało rekultywację komisji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków za wartość medyczną marihuany, ale podkreśliło ograniczenia rośliny dla celów nieleczniczych i nie-naukowych. Stanowisko PMA jest jasne: sprzeciwiać się jakimkolwiek ustawom legalizującym marihuanę, chyba że zostały one zatwierdzone przez Filipińską Administrację Żywności i Leków.

Odczucia dotyczące Użycia Nielekowego

PMA wyraziło obawy dotyczące potencjalnych szkód związanych z nieudokumentowanymi wskazaniami medycznymi związanymi z marihuaną. Podkreślając ryzyko dla grup narażonych, stowarzyszenie wskazało na niekorzystne skutki dla rozwoju mózgu u płodów i znaczne ryzyko dla dzieci narażonych na marihuanę. Powołali się na Konstytucję Filipin, która chroni życie nienarodzonych i matki, aby podkreślić swoje obawy.

Wzywanie do Dalszych Badań

PMA popiera medyczną marihuanę zatwierdzoną przez FDA i wzywa do przeprowadzenia kompleksowych lokalnych badań naukowych w celu zniwelowania luki w wiedzy dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa marihuany. Pomimo uznania pewnych potencjalnych korzyści, PMA zauważyło tendencję do szkodliwych skutków, które przewyższają te korzyści, i postuluje o przyszłość, w której filipińskie dzieci są chronione przed niebezpieczeństwami marihuany.

Rozwój Prawny i Wsparcie Rządowe

Wspólna komisja Izby Reprezentantów Filipin zatwierdziła ustawę dotyczącą medycznej marihuany 7 lutego. Ta ustawa, chociaż nie usuwa marihuany z listy substancji niebezpiecznych, nakazuje utworzenie Biura Medycznej Marihuany w ramach Ministerstwa Zdrowia. Określa konkretne warunki kwalifikacyjne dla pacjentów i ogranicza dostęp do marihuany do licencjonowanych placówek medycznych na receptę.

Poparcie od FDA i DOH

Dyrektor FDA Generał Samuel Zacate wyraził poparcie dla legalizacji medycznej marihuany, podkreślając potrzebę różnorodnych opcji terapeutycznych dla Filipino. Ministerstwo Zdrowia (DOH) także uznało starania o legalizację stosowania medycznej marihuany, podkreślając, że wszelkie inicjatywy powinny być oparte na dowodach naukowych i uwzględniać zdolność regulacyjną zaangażowanych agencji rządowych.

Perspektywy Porównawcze

Kontekst regionalny oferuje interesujące porównania. Na przykład Tajlandia, która zalegalizowała rekreacyjną marihuanę w 2022 roku, obecnie rozważa ustawę ograniczającą konsumpcję dla dorosłych, co wskazuje na złożony i ewoluujący krajobraz legislacji dotyczącej marihuany w Azji Południowo-Wschodniej.

Zatwierdzenie ustawy dotyczącej medycznej marihuany w Izbie Reprezentantów Filipin stanowi kluczowy moment w historii zdrowia i legislacji kraju. Odzwierciedla rosnące uznanie potencjalnych korzyści medycznej marihuany, zrównoważone ostrożnym rozważeniem jej ryzyka i wyzwań regulacyjnych. W miarę trwania debaty przyszłość legislacji dotyczącej marihuany na Filipinach i poza nimi pozostaje przedmiotem wielkiego zainteresowania i ważności.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane