Przyszłość legalizacji marihuany we Francji: Czy pójdą za przykładem Niemiec?

18.08.2023
Przyszłość legalizacji marihuany we Francji: Czy pójdą za przykładem Niemiec?

Spożycie konopi indyjskich we Francji jest szczególnie rozpowszechnione, jak wynika z ostatnich danych Francuskiego Obserwatorium Narkotyków i Tendencji Uzależniających. Ich ostatnie badanie, skierowane do dorosłych w wieku od 18 do 64 lat, ujawniło, że 10,6% respondentów spożywało konopie indyjskie w ciągu ostatniego roku. Ta statystyka rodzi ważne pytanie: Kiedy Francja zalegalizuje marihuanę do użytku dla dorosłych? 

W ramach współpracy z agencją Santé Publique France, to samo badanie wykazało, że 47,3% uczestników spożywało marihuanę przynajmniej raz w życiu. Dla porównania, około 49% dorosłych Amerykanów zgłasza dożywotnie używanie marihuany, a około 12% identyfikuje się jako konsumenci roczni. Podczas gdy Stany Zjednoczone kontynuują postępy w reformie konopi, Francja wydaje się pozostawać w tyle. Pod koniec ubiegłego roku Francja zniosła zakaz dotyczący produktów CBD, ale wydaje się, że jest to dalekie od pożądanego postępu. Nawet jak Niemcy zmierzają w kierunku legalizacji, francuscy liderzy przyjmują podejście "poczekaj i zobacz".

Obserwacja Niemiec

Niemiecki minister zdrowia, Karl Lauterbach, obecnie lobbuje w Unii Europejskiej w celu uzyskania zgody na wprowadzenie legalizacji dla dorosłych, co doprowadziłoby do ogólnokrajowej sprzedaży legalnej marihuany. Lauterbach otrzymał "bardzo dobre opinie" z UE i oczekuje, że formalne wprowadzenie środka wkrótce.

Kraje na całym świecie, szczególnie te w Europie, uważnie śledzą działania Niemiec. Republika Czeska już wyraziła zamiar pójścia za przykładem Niemiec, jeśli środek legalizacji dla dorosłych przejdzie. Niestety, francuscy przywódcy wydają się przyjmować bardziej pasywne stanowisko.

"Francja będzie ściśle monitorować ewolucję niemieckich ram prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na regiony transgraniczne", powiedział biuro francuskiego ministra zdrowia François Braun w statement do EURACTIV France. Komentarze te nie wzbudzają zaufania do szybkich działań Francji w kierunku legalizacji. Sugerują one raczej, że zwiększone egzekwowanie zakazu może być na horyzoncie wzdłuż granicy Francji i Niemiec.

Trument o zdrowiu publicznym

Niemcy odgrywają kluczową rolę w dążeniu do legalizacji marihuany na całym kontynencie europejskim. Najbardziej znaczącą przeszkodą dla powszechnej reformy w zakresie używania marihuany przez osoby dorosłe jest sama Unia Europejska. Jeśli Niemcy zdołają pokonać to wyzwanie, mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich, w tym Francji.

Dzięki drugiemu co do wielkości wskaźnikowi konsumpcji konopi w Europie, baza konsumentów we Francji jest niezaprzeczalnie ogromna. Większość marihuany spożywanej we Francji jest nieuregulowana, co stwarza poważne problemy dla zdrowia publicznego. Wprowadzenie regulowanego przemysłu dla dorosłych mogłoby w dużym stopniu złagodzić te problemy.

Ten argument leży w sercu sprawy niemieckiego Ministra Zdrowia w UE - stanowisko, które Francja skorzystałaby z poparcia. Francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Środowiskowa również uznała uznała zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z nieuregulowaną konsumpcją marihuany i zaleca legalizację. Kluczowe dla francuskich decydentów jest uwzględnienie tej rady i przejście do legalizacji tak szybko, jak to możliwe.

Niechęć Francji: Co ich powstrzymuje?

Pomimo przekonujących argumentów za legalizacją marihuany, francuscy decydenci niechętnie podążają za innymi krajami w kierunku reformy. To wahanie można przypisać kilku czynnikom, w tym wpływom kulturowym i politycznym, jak również potencjalnemu wpływowi na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.

Wpływy kulturowe i polityczne

We Francji krajobraz polityczny był historycznie konserwatywny, jeśli chodzi o politykę narkotykową. Surowe stanowisko wobec narkotyków jest zakorzenione w wartościach kulturowych, które podkreślają znaczenie porządku publicznego i tradycyjnych norm. W rezultacie decydenci mogą wahać się przed legalizacją marihuany z obawy przed potencjalnym zakłóceniem porządku społecznego.

Obawy o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

Francuscy liderzy mogą również obawiać się potencjalnych konsekwencji legalizacji marihuany dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Obawy te obejmują możliwość zwiększonego używania marihuany, zwłaszcza przez młodych ludzi, a także potencjalny wzrost liczby przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych zdarzeń związanych z narkotykami. Przyjmując podejście "poczekamy i zobaczymy", francuscy decydenci mogą obserwować doświadczenia innych krajów, które zalegalizowały marihuanę, takich jak Niemcy, i wykorzystać te informacje do podjęcia świadomych decyzji dotyczących własnej polityki narkotykowej.

Rola rzecznictwa i opinii publicznej

W przypadku Francji, aby przejść do legalizacji marihuany, adwokaci i opinia publiczna będą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu debaty. W miarę jak kolejne kraje, w tym Niemcy, przyjmują progresywną politykę dotyczącą marihuany, obywatele Francji i grupy interesu mogą coraz bardziej naciskać na swój rząd, aby rozważył podobne reformy.

W rzeczywistości, publiczne poparcie dla legalizacji marihuany we Francji rośnie w ostatnich latach. Badanie z 2021 roku przeprowadzone przez Francuskie Obserwatorium Narkotyków i Tendencji Uzależniających wykazało, że 49% respondentów opowiedziało się za legalizacją marihuany dla dorosłych. To rosnące poparcie może ostatecznie wpłynąć na decydentów i przyczynić się do zmiany podejścia Francji do przepisów dotyczących konopi.

The Road Ahead: Co czeka nas w kwestii legalizacji marihuany we Francji?

W miarę jak Francja śledzi postępy w legalizacji marihuany w Niemczech i innych krajach, droga do reformy pozostaje niepewna. Jednak wraz z rosnącym poparciem społecznym, zwiększoną świadomością korzyści dla zdrowia publicznego płynących z uregulowanego rynku marihuany oraz potencjałem wzrostu gospodarczego, możliwe jest, że Francja w końcu rozważy swoje stanowisko w sprawie legalizacji marihuany.Podczas gdy pozostaje to w sferze zainteresowania, Francja jest w stanie zmienić swoje stanowisko w sprawie legalizacji marihuany.

Choć nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób Francja posunie się do przodu z reformą marihuany, jasne jest, że decydenci narodowi będą musieli dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko. Obserwując doświadczenia innych krajów i biorąc pod uwagę zmieniającą się opinię publiczną, Francja może w końcu dołączyć do rosnącej listy narodów, które przyjęły legalizację marihuany dla dorosłych.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane