Badanie przemysłu konopnego USDA: Zrozumienie wyzwań

Wysoka roślina konopi

Krajowe Badanie Przemysłu Konopi przez USDA

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) przeprowadza kompleksowe badanie, kontaktując się z tysiącami plantatorów konopi na terenie całego kraju. To przedsięwzięcie jest częścią corocznej inicjatywy zbierania danych przez USDA, mającej na celu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji, wzrostu i wyzwań przemysłu konopi.

Tło i Ewolucja Badania

Uruchomione początkowo w 2021 roku, coroczne badanie USDA zostało zaktualizowane i rozpowszechnione wśród plantatorów, a wcześniejsze wyniki wskazują na znaczny spadek wartości i produkcji konopi w roku 2022. Tegoroczne badanie ma na celu głębsze zrozumienie różnych aspektów uprawy konopi.

Obszary Skoncentrowania Badania

Kwestionariusz obejmuje szereg zagadnień, w tym plany produkcji konopi na zewnątrz, powierzchnię operacyjną, podstawowe i wtórne zastosowania rośliny oraz ceny rynkowe. Konkretne obszary zainteresowania obejmują palną konopię, ziarno do spożycia przez ludzi, włókno, nasiona oraz ekstrakcję CBD, CBG, CBN do różnych produktów.

Cel i Publikacja Wyników

Cel Badania Produkcji i Rozmieszczenia Konopi polega na dostarczeniu kluczowych danych, które pomogą producentom, agencjom regulacyjnym, rządom stanowym, przetwórcom i innym uczestnikom branży. Wyniki tego badania są planowane do opublikowania na stronie internetowej USDA 17 kwietnia.

Dodatkowe Pytania w Badaniu

Dalsze pytania w badaniu dotyczą praktyk ręcznego przycinania, zbiorów oraz źródeł nasion i klonów. To kompleksowe podejście ma na celu uchwycenie holistycznego obrazu procesu uprawy konopi i jego subtelności.

Odrębne Krajowe Badanie USDA dla Firm Konopnych

W 2020 roku USDA ogłosiło odrębne krajowe badanie we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Departamentów Rolnictwa Stanów oraz Uniwersytetem Kentucky. To badanie skupia się na kosztach produkcji, praktykach i strategiach marketingowych w branży konopnej.

Konflikty Polityki i Federalne Przepisy dotyczące Konopi

Według doniesień USDA wycofuje licencje na uprawę konopi rolnikom, którzy uprawiają również marihuanę w ramach programów zatwierdzonych przez stan, co podkreśla konflikty polityki wynikające z federalnego zakazu konopi. Te kwestie podkreślają potrzebę jasnych i spójnych ram regulacyjnych.

Przyszłe Poprawki i Propozycje Branżowe

W ramach nadchodzącej ustawy rolniczej federalne przepisy dotyczące konopi mogą ulec zmianie, w tym środki umożliwiające firmom konopnym wprowadzanie produktów takich jak CBD jako suplementy diety oraz zniesienie ograniczeń w uczestnictwie w branży dla osób skazanych za pewne przewinienia narkotykowe.

Aktualne Wyzwania i Warunki Ekonomiczne

Mimo legalizacji konopi, przemysł ten boryka się z unikalnymi przeszkodami regulacyjnymi, które przyczyniły się do gwałtownego spadku wartości tego uprawy. Jednakże niedawno opublikowany raport stwierdził, że rynek konopi w 2022 roku był porównywalny pod względem wielkości do wszystkich rynków marihuany stanowych oraz sprzedaży kraftowych piw na skalę krajową.

Wewnętrzne Polityki USDA dotyczące Produktów Konopnych

Wewnętrznie pracownicy ds. bezpieczeństwa żywności w USDA są doradzani, aby zachować ostrożność i unikać produktów konopnych, w tym legalnych federalnie produktów z CBD, ze względu na wzrost liczby pozytywnych testów na THC i zamieszanie w związku z rosnącą legalizacją na poziomie stanowym.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane