Czym jest CBG (Kannabigerol)?

2023-12-18T09:04:50Z
Obraz molekularny CBG

CBG, czyli kannabigerol, to nieodurzający kannabinoid znajdujący się w konopiach i roślinach Cannabis Sativa. Jako związek niepsychoaktywny, oferuje szereg potencjalnych korzyści, nie wywołując uczucia odurzenia.

Naukowcy, tacy jak Gaoni i Mechoulam, odegrali kluczową rolę w rzucaniu światła na znaczenie CBG jako prekursora innych kannabinoidów, w tym THC i CBD. W ostatnich latach popularność oleju CBG i jego zastosowań terapeutycznych wzrosła, wzbudzając zainteresowanie zarówno naukowców, jak i konsumentów.

Czym jest olej CBG?

Kluczowe wnioski

 • CBG, czyli kannabigerol, to niepsychoaktywny kannabinoid znajdujący się w konopiach i roślinach konopi.
 • Zidentyfikowany przez naukowców Gaoniego i Mechoulama, CBG jest uważany za prekursor innych kannabinoidów, takich jak THC i CBD.
 • Olej CBG zyskał popularność jako naturalny suplement, oferując potencjalne korzyści zdrowotne.
 • W przeciwieństwie do THC, CBG jest nieodurzający, co czyni go bardziej atrakcyjnym w zastosowaniach terapeutycznych.
 • Badania nad potencjalnymi korzyściami i zastosowaniami CBG są ciągłe i rozszerzają się.

Krótki przegląd historii kannabigerolu

Historia CBG, czyli kannabigerolu, to opowieść o odkryciach naukowych i poświęceniu dwóch pionierów w badaniach nad konopiami.

W latach 60. XX wieku izraelscy chemicy Yehiel Gaoni i Raphael Mechoulam rozpoczęli badania nad składnikami chemicznymi marihuany, co ostatecznie doprowadziło ich do zidentyfikowania i wyizolowania CBG. To odkrycie otworzyło drogę do głębszego zrozumienia kluczowej roli, jaką CBG odgrywa w biochemii rośliny konopi.

Historia CBG to opowieść o postępujących badaniach i rosnącej świadomości. Odkrycia Gaoniego i Mechoulama przyczyniły się do uświadomienia, że kannabigerol działa jako prekursor dla różnych innych kannabinoidów, takich jak THC i CBD. Ta cecha ostatecznie przysporzyła CBG przydomka:

"Matka wszystkich kannabinoidów."

W miarę jak więcej badaczy zagłębiało się w złożoności nauki o konopiach, pojawiały się kolejne rewelacje, rzucające światło na potencjalne zastosowania i korzyści CBG. Jednak ważne jest, aby docenić przełomową pracę Gaoniego i Mechoulama jako fundament naszego obecnego zrozumienia CBG i jego roli w biochemii rośliny konopi.

 1. Yehiel Gaoni i Raphael Mechoulam: pionierzy badań nad kannabinoidami
 2. Lata 60.: izolacja i identyfikacja CBG
 3. Ewoluujące zrozumienie roli CBG jako prekursora molekularnego
 4. Rozwijające się potencjalne korzyści i zastosowania CBG

Śledząc historię kannabigerolu, zyskujemy głębsze uznanie dla trwających wysiłków badaczy w odkrywaniu licznych tajemnic nauki o konopiach.

W miarę jak nasza wiedza o CBG i jego złożonych relacjach z innymi kannabinoidami ewoluuje, rośnie również nasze podekscytowanie przyszłością badań nad kannabigerolem i potencjalnymi korzyściami, jakie może przynieść światu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Wprowadzenie do CBG

Kannabigerol (CBG) jest wyjątkowy wśród wielu kannabinoidów znajdujących się w konopiach ze względu na swoją rolę jako prekursora innych bardziej znanych związków, takich jak THC i CBD. W tej sekcji zagłębimy się w to, co odróżnia CBG od jego kolegów kannabinoidów i zbadać proces, przez który jest ekstrahowany i produkowany.

Jednym z podstawowych elementów, które wyróżniają CBG spośród innych znanych kannabinoidów, jest jego status biochemicznego rodzica. Pochodzi on z naturalnego związku zwanego kwasem kannabigerolowym (CBGA), który występuje w większych stężeniach w młodszych roślinach konopi.

W miarę dojrzewania rośliny, CBGA przekształca się w inne kannabinoidy, takie jak THCA i CBDA, ostatecznie dając początek THC i CBD.

Niepsychoaktywne właściwości CBG, w połączeniu z potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi, czynią go związkiem interesującym zarówno w kręgach naukowych, jak i komercyjnych.

Jako niepsychoaktywny CBG, CBG nie wywołuje haju związanego z THC, co czyni go bardziej atrakcyjnym związkiem do zastosowań terapeutycznych. Ponadto, w ostatnich latach pojawiły się odmiany bogate w CBG, ponieważ badacze kontynuują badanie różnych korzyści zdrowotnych związanych z tym unikalnym kannabinoidem.

Proces ekstrakcji CBG

Proces ekstrakcji CBG zwykle obejmuje izolację i oczyszczanie CBG z młodych roślin konopi. Te rośliny zawierają wyższe poziomy CBGA, które są następnie przekształcane w CBG.

Jedną z powszechnych technik rafinacji tego surowca jest chromatografia chemiczna, jak udokumentowano w różnych badaniach, takich jak te autorstwa Citti i in. oraz Wanga i in.

Krok Opis
1. Zbiór Młode rośliny konopi o wyższym stężeniu CBGA są zbierane, aby maksymalizować wydajność CBG.
2. Dekarboksylacja Kwas kannabigerolowy (CBGA) jest przekształcany w CBG poprzez kontrolowany proces ogrzewania, który usuwa CO2.
3. Ekstrakcja CBG jest oddzielane od masy roślinnej przy użyciu technik takich jak ekstrakcja CO2 lub chromatografia.
4. Oczyszczanie i izolacja Zanieczyszczenia są eliminowane, a powstała mieszanina jest dalej rozdzielana, aby wyizolować pożądaną frakcję CBG.
5. Produkt końcowy Po oczyszczeniu, powstałe CBG może być włączone do różnych produktów do użytku terapeutycznego.
Jak jest wytwarzany olej CBG?

Struktura chemiczna CBG

Struktura molekularna kannabigerolu (CBG) odgrywa kluczową rolę w jego interakcjach z ludzkim układem endokannabinoidowym.

Obraz molekularny CBG

Przez lata badacze dokładnie analizowali skład molekularny CBG, dostarczając cennych wglądów w jego potencjalne właściwości terapeutyczne i molekularne interakcje zarówno z receptorami kannabinoidowymi, jak i niekannabinoidowymi.

Kluczowe odkrycia w chemii kannabinoidów zostały dokonane przez badaczy takich jak Hanuš i in., którzy z powodzeniem zmapowali konfigurację molekularną CBG. Ich wyniki znacząco przyczyniły się do zrozumienia, jak CBG wchodzi w interakcje z różnymi receptorami w ludzkim ciele.

"CBG to niekwasowa forma kwasu kannabigerolowego (CBGA), który służy jako molekuła macierzysta, z której syntetyzowane są inne kannabinoidy." - Hanuš i in.

Te molekularne interakcje można lepiej zrozumieć, badając strukturę chemiczną CBG.

Wzór molekularny CBG to C21H32O2, i dzieli ono podobieństwa z innymi kannabinoidami, takimi jak CBD i THC, pod względem podstawowych elementów strukturalnych, takich jak łańcuch węglowy z 21 atomami. Jednak te molekuły wykazują kluczowe różnice prowadzące do różnych interakcji i wyników farmakologicznych.

 1. Skład molekularny: CBG zawiera pierścień cykloheksenowy, podczas gdy inne kannabinoidy, takie jak CBD, mają pierścień benzenu w swoich strukturach molekularnych.
 2. Konfiguracja podwójnego wiązania: Pozycjonowanie podwójnego wiązania w pierścieniu cykloheksenowym różni się między CBG a THC.
 3. Grupy funkcyjne: Istnieją różnice w grupach funkcyjnych obecnych w strukturze molekularnej CBG w porównaniu z innymi kannabinoidami, co przyczynia się do jego odrębnych właściwości i efektów.

Jak podkreślają Pertwee i współpracownicy, skład molekularny kannabigerolu ma duże znaczenie dla jego potencjału jako środka terapeutycznego.

Unikalna struktura chemiczna CBG jest odpowiedzialna za sposób, w jaki wchodzi ono w interakcje zarówno z receptorami kannabinoidowymi, jak i niekannabinoidowymi, wpływając na różnorodne procesy fizjologiczne.

CBG a inne kannabinoidy

Porównując kannabinoidy, wiele osób skupia się na różnicach między CBG, CBD i THC. Chociaż wszystkie pochodzą z rośliny konopi, ich unikalne struktury chemiczne i interakcje w ludzkim ciele wyróżniają je od siebie.

W tej sekcji przyjrzymy się kluczowym różnicom i podobieństwom między tymi trzema wybitnymi kannabinoidami.

Kannabinoid Struktura chemiczna Właściwości psychoaktywne Afiniczność do receptorów kannabinoidowych Potencjalne zastosowania kliniczne
CBG (Kannabigerol) Unikalna struktura prekursora Niepsychoaktywny Niska afiniczność do receptorów CB1 i CB2 Przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i przeciwbakteryjne
CBD (Kannabidiol) Podobna do CBG, ale z molekularnymi różnicami Niepsychoaktywny Niska afiniczność do receptorów CB1 i CB2 Łagodzenie lęku, przeciwdrgawkowe i zarządzanie bólem
THC (Tetrahydrokannabinol) Różna od CBG i CBD Psychoaktywny Wysoka afiniczność do receptorów CB1 i umiarkowana do receptorów CB2 Łagodzenie bólu, stymulacja apetytu i redukcja nudności

Chociaż THC jest dobrze znane ze swoich efektów psychoaktywnych, zarówno CBG, jak i CBD są niepsychoaktywne i nie wywołują odurzenia. Różnią się jednak swoją afinicją do receptorów kannabinoidowych w organizmie.

Jak wykazały badania Navarro i in. oraz Cascio i in., CBG i CBD w różny sposób oddziałują na te receptory, co z kolei wpływa na ich efekty farmakologiczne i potencjalne zastosowania kliniczne.

"CBG i CBD są oba niepsychoaktywne; jednak różnią się swoją afinicją do receptorów kannabinoidowych."

Ze względu na ich unikalne właściwości, istotne jest rozważenie indywidualnych korzyści i potencjalnych zastosowań CBG, CBD i THC w szerszym kontekście badań nad kannabinoidami.

Ostatecznie zrozumienie tych różnic i podobieństw otworzy drogę do zoptymalizowanych zastosowań terapeutycznych i bardziej kompleksowego podejścia do wellness opartego na kannabinoidach.

Czym są kannabinoidy?

Potencjalne korzyści zdrowotne CBG

Najnowsze badania rzucają światło na potencjalne korzyści zdrowotne CBG i jego efekty terapeutyczne, budząc zainteresowanie i ciekawość w środowisku naukowym i poza nim.

Chociaż ostateczne wnioski jeszcze nie zostały wyciągnięte, wstępne badania sugerują, że CBG może oferować różne korzyści zdrowotne, w tym właściwości przeciwzapalne i neuroprotekcyjne.

Włoska badaczka Francesca Borrelli i jej koledzy odkryli w swoich badaniach, że CBG wykazało obiecujący potencjał jako środek przeciwzapalny.

Ich badanie wykazało, że CBG może zmniejszać stan zapalny w modelach myszy z zapaleniem jelit, co daje wskazówki na możliwe zastosowanie CBG u ludzi w przyszłości.

„Kannabigerol (CBG) wykazał niezwykle silne działanie... co stanowi możliwą terapię na zapalenie jelit." - Borrelli i in., 2013.

Ponadto, hiszpański badacz Xavier Nadal i jego zespół przeprowadzili badanie dotyczące neuroprotekcyjnych efektów CBG na myszach z eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniem mózgu, modelem stwardnienia rozsianego. Ich badania wykazały, że CBG może zmniejszać neurozapalenie i stres oksydacyjny, co może pomóc zachować zdrowie i funkcjonowanie neuronów w mózgu.

Chociaż te wstępne badania oferują intrygujące wglądy w potencjalne korzyści CBG, istotne jest zauważenie, że potrzebne są bardziej kompleksowe badania CBG na ludziach, aby potwierdzić te wyniki. Obecne badania koncentrują się na potencjale CBG w różnych stanach, takich jak:

 1. Jaskra
 2. Zapalenie jelit
 3. Choroby neurodegeneracyjne (np. Parkinsona i Alzheimera)
 4. Rak
 5. Leczenie przeciwbakteryjne

Potencjalne korzyści zdrowotne CBG są niewątpliwie wielkim zainteresowaniem dla badaczy, praktyków i konsumentów. W miarę jak społeczność naukowa prowadzi dalsze badania, terapeutyczny potencjał kannabigerolu może być lepiej zrozumiany i szerzej stosowany. Jednak istotne jest, aby być na bieżąco i konsultować się z profesjonalistą służby zdrowia, rozważając włączenie CBG do swojej rutyny wellness.

Jakie są korzyści z oleju CBG?

Aktualne badania nad CBG

Najnowsze badania nad CBG koncentrują się głównie na jego farmakokinetyce, potencjale w leczeniu konkretnych schorzeń oraz roli w układzie endokannabinoidowym.

Aktualne badania nad CBG obejmują badanie jego wpływu na różne linie komórkowe, receptory i szlaki biologiczne.

Badania nad kannabigerolem, takie jak te przeprowadzone przez Waldstein i in., sugerują szeroki zakres potencjalnych efektów terapeutycznych, które wymagają dalszych badań klinicznych.

Oprócz szerszych zastosowań, CBG zyskało znaczną uwagę ze względu na ekscytujące wyniki w konkretnych chorobach. Obszary, w których badane jest CBG, obejmują:

 1. Właściwości przeciwzapalne
 2. Właściwości antyoksydacyjne
 3. Neuroprotekcja
 4. Aktywność antybakteryjna

Naukowcy coraz intensywniej badają potencjał CBG do zastosowania w kontekście kannabinoidów w medycynie, starając się lepiej zrozumieć jego interakcję w układzie endokannabinoidowym i różnych miejscach receptorowych. Ta linia badań jest kluczowa dla określenia wykonalności CBG jako środka terapeutycznego w leczeniu schorzeń medycznych.

„Kannabigerol (CBG) to obiecujący terapeutyczny kannabinoid, który wykazał potencjalne efekty w różnych stanach medycznych. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć jego mechanizmy działania i ustalić jego bezpieczeństwo i skuteczność w ustawieniach klinicznych.”

Interakcja z receptorami i potencjalne korzyści

Badanie podkreśla, że CBG słabo oddziałuje z receptorami kannabinoidowymi (CBR1 i CBR2) i jest najpotężniejszym ligandem receptorów potencjalnych (TRPV1) wśród fitokannabinoidów.

Badanie to zauważa również unikalną interakcję CBG z 5-hydroksytryptaminą (5-HT 1A) oraz jego potencjalną rolę neuroprotekcyjną w chorobie Huntingtona, skuteczność przeciwko gronkowcowi złocistemu opornemu na metycylinę (MRSA) oraz zdolność do zmniejszania ciśnienia w oku w jaskrze bez psychotropowych skutków ubocznych​​.

Właściwości przeciwzapalne i zdrowie skóry

Inne badanie zatytułowane "Ocena in vitro i kliniczna kannabigerolu (CBG) wyprodukowanego przez biosyntezę drożdżową" omawia szeroki zakres właściwości przeciwzapalnych CBG i korzyści dla zdrowia skóry.

To badanie wskazuje na terapeutyczny potencjał CBG w pielęgnacji skóry i zarządzaniu stanami zapalnymi​​.

Zmniejszenie stanu zapalnego, bólu i otyłości

Badanie nad nowymi pochodnymi CBG wskazuje na ich zdolność do zmniejszania stanu zapalnego, bólu i otyłości. Badanie to podkreśla rosnące zainteresowanie CBG ze względu na jego różnorodne korzyści terapeutyczne​​.

Wpływ na zapalenie płuc

Badania skupione na przeciwzapalnych efektach CBG i CBD, zarówno w pojedynkę, jak i w połączeniu, w modelu zapalenia płuc wywołanego lipopolisacharydem bakteryjnym (LPS). To badanie przyczynia się do zrozumienia, jak CBG może być korzystne w leczeniu stanów zapalnych płuc​​.

Łagodzenie nudności i wymiotów

Rola CBG w łagodzeniu nudności i wymiotów została zbadana, a wyniki wskazują, że CBG może blokować działanie przeciwwymiotne CBD w modelach zwierzęcych. Ten aspekt farmakologii CBG jest szczegółowo opisany w Podręczniku patologii związanych z konopiami, 2017​​.

Mimo zachęcających wyników do tej pory, badania nad CBG są nadal we wczesnych etapach i obejmują głównie badania przedkliniczne. Badania kliniczne z większymi próbkami ludzkimi są konieczne, aby lepiej zrozumieć efekty CBG, jego bezpieczeństwo i optymalne dawki dla konkretnych stanów.

Ponadto, aby ustalić miejsce CBG w dziedzinie medycyny, bardziej obszerne badania porównujące jego efekty z innymi dobrze znanymi kannabinoidami, takimi jak THC i CBD, również okażą się korzystne w kształtowaniu naszego zrozumienia tego intrygującego związku.

CBG posiada ogromny potencjał w dziedzinie terapii. W miarę jak badania naukowe nadal eksplorują i potwierdzają jego zastosowania i efekty, możemy oczekiwać rosnącego zainteresowania tym cennym kannabinoidem i jego zastosowaniami w medycynie.

CBG w produktach konsumenckich

Wraz ze wzrostem zainteresowania potencjalnymi korzyściami CBG, rośnie również gama dostępnych na rynku produktów CBG. W tej sekcji przyjrzymy się różnym rodzajom produktów konsumenckich z kannabigerolem (CBG) i udzielimy wskazówek, jak wybrać jakościowe produkty CBG, które są bezpieczne i skuteczne.

Rodzaje produktów CBG dostępnych na rynku

Produkty CBG występują w różnych formach, dostosowanych do różnych preferencji i potrzeb. Do popularnych rodzajów produktów CBG należą:

 • Nalewki
 • Żelki
 • Kapsułki
 • Preparaty do stosowania miejscowego

Te produkty można znaleźć w różnych stężeniach i formułach, oferując elastyczność pod względem dawkowania i metod aplikacji. W odpowiedzi na rosnący rynek CBG, producenci ciągle pracują nad rozwijaniem nowych linii produktów, aby sprostać popytowi konsumentów.

Kup olej CBG tutaj.

Wybór jakościowych produktów CBG

Jeśli chodzi o CBG, jakość i bezpieczeństwo produktu powinny być najważniejszymi priorytetami. Nieregulowany charakter rynku może utrudniać znalezienie niezawodnych i skutecznych produktów. Aby upewnić się, że wybierasz produkt CBG wysokiej jakości, rozważ następujące czynniki:

 1. Testy stron trzecich: Szukaj produktów, które przeszły testy w niezależnych laboratoriach, co pomaga zweryfikować czystość i moc produktu CBG.
 2. COA (Certyfikaty Analizy): Renomowane marki zwykle udostępniają COA na swoich stronach internetowych lub na żądanie, zawierające informacje o profilu kannabinoidowym produktu, testach na obecność zanieczyszczeń i innych istotnych parametrach.
 3. Pochodzenie i uprawa produktu: Jakość źródła konopi odgrywa znaczącą rolę w określaniu jakości końcowego produktu. Wybieraj produkty wykonane z ekologicznie uprawianych konopi, które przestrzegają rygorystycznych standardów uprawy.
 4. Metody ekstrakcji: Proces ekstrakcji używany do izolowania CBG może wpływać na jakość produktu. Ekstrakcja CO2 jest często uważana za lepszą ze względu na jej zdolność do produkcji czystego i wysokiej jakości CBG bez użycia ostrych rozpuszczalników.

Zwracając uwagę na te czynniki i dokładnie badając dostępne produkty, możesz podejmować świadome decyzje przy wyborze produktów CBG do włączenia do swojej codziennej rutyny.

Metody spożywania CBG

 

Jak używać CBG

Włączenie CBG do swojej rutyny wellness może być doświadczeniem spersonalizowanym, opartym na indywidualnych celach, tolerancji i preferowanych metodach spożycia. Niezależnie od tego, czy szukasz potencjalnych efektów przeciwzapalnych, neuroprotekcyjnych czy innych proponowanych korzyści, rozpoczęcie od małych dawek i stopniowe zwiększanie w razie potrzeby może pomóc dostosować doświadczenie do własnych potrzeb.

Stosowanie codziennego CBG w różnych formach, takich jak oleje, jadalne produkty, kapsułki czy preparaty do stosowania miejscowego, oferuje elastyczność w włączaniu tego kannabinoidu do swojego reżimu zdrowotnego. 

Z postępami w badaniach i rozwoju rynku, produkty CBG prawdopodobnie staną się bardziej dostępne i dostosowane do indywidualnych potrzeb, zwiększając ich użyteczność w sferze wellness.

Ile oleju CBG powinienem używać?

Przyszłość CBG

Z bieżącymi badaniami i postępami technologicznymi, przyszłość CBG wydaje się obiecująca. Innowacje w technologii ekstrakcji CBG i syntetycznym kannabigerolu kształtują branżę, prowadząc do bardziej efektywnej produkcji i większej dostępności. W tej sekcji omówimy znaczące przełomy w tej dziedzinie i prognozujemy potencjalny wzrost rynku CBG.

Przyszłość CBG

Najnowsze rozwój w technologii ekstrakcji CBG i biosyntezy kannabinoidów zoptymalizował proces produkcji, obniżając koszty i zwiększając dostępność tego cennego związku.

Badacze tacy jak Taura i in. oraz Gagne i in. zbadali innowacyjne techniki poprawy ekstrakcji i syntezy CBG, prowadząc do bardziej zrównoważonego i opłacalnego łańcucha dostaw zarówno dla badań medycznych, jak i produktów konsumenckich.

"Innowacyjne metody w ekstrakcji i syntezie CBG napędzają bardziej efektywny proces produkcji, czyniąc CBG bardziej dostępnym dla konsumentów i badaczy."

Te innowacje mają na celu przekształcenie krajobrazu CBG, ostatecznie prowadząc do ulepszonych ofert produktów i zwiększonego popytu na ten wschodzący kannabinoid.

Często zadawane pytania


Co to jest CBG?

CBG, czyli kannabigerol, to niepsychotomimetyczny kannabinoid znaleziony w roślinie Cannabis sativa. Jest prekursorem innych kannabinoidów, takich jak CBD i THC.

Jak CBG jest produkowane w roślinie konopi?

CBG jest produkowane jako kwas kannabigerolowy (CBGA), który jest kwasową formą i biosyntetycznym prekursorem CBD i THC. CBGA ulega dekarboksylacji, katalizowanej przez ciepło, tworząc CBG.

Jakie są właściwości farmakokinetyczne CBG?

CBG jest metabolizowane w wątrobie przez enzym CYP2J2, wytwarzając produkty hydroksylowe i di-tlenowe. Wykazuje wyższe stężenia w płynie ustnym częstych palaczy konopi po inhalacji niż po spożyciu doustnym.

Czy CBG wiąże się z receptorami kannabinoidowymi?

Tak, CBG jest uważane za częściowego agonistę receptorów CB1 i CB2. Ma również inne potencjalne cele farmakologiczne, takie jak kanały TRP, enzymy COX i receptory 5-HT1A.

Jakie są potencjalne efekty terapeutyczne CBG?

CBG wykazało potencjał w zmniejszaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego, posiadaniu właściwości antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych oraz działaniu przeciwlękowym, neuroprotekcyjnym, dermatologicznym i stymulującym apetyt.

Czy CBG może być używane do łagodzenia bólu?

Chociaż badania są w toku, CBG wykazało właściwości przeciwzapalne, które mogą przyczyniać się do łagodzenia bólu.

Czy CBG jest skuteczne w leczeniu lęku i depresji?

CBG ma potencjał jako środek przeciwlękowy i przeciwdepresyjny, ale potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jego efekty.

Jak CBG wpływa na zdrowie skóry?

Właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne CBG mogą pomóc poprawić zdrowie skóry, ale potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie.

Czy CBG może być używane jako środek wspomagający sen?

Badania nad wpływem CBG na sen są ograniczone, ale wykazało ono potencjał jako środek wspomagający sen.

Jakie są różnice w efektach CBG w porównaniu z CBD i THC?

W przeciwieństwie do THC, CBG nie wykazuje efektów psychotomimetycznych. Dzieli niektóre mechanizmy działania z CBD, ale ma odrębne właściwości farmakologiczne ze względu na swoją inną strukturę molekularną i interakcje z receptorami.

Powrót do blogu

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane