Podróż Francji po medyczną marihuanę w 2023 roku: Wyzwania i postępy

29.12.2023
Paryż Francja nocą

Francuska Odyseja Medycznego Konopi 2023 Roku: Punkt Zwrotny w Europejskiej Opiece Zdrowotnej

W krajobrazie europejskiego prawodawstwa dotyczącego konopi, rok 2023 wyłonił się jako przełomowy, a Francja stoi na czele tego przełomu. Droga do ustanowienia kompleksowego systemu medycznego konopi w Francji była gęsta od znacznych wydarzeń, wyzwań i skomplikowanego skomplikowanego równowagi między potrzebami pacjentów, ramami regulacyjnymi a aspektami ekonomicznymi. Niniejszy artykuł zagłębia się w zawiłą opowieść o medycznym konopiach we Francji w roku 2023, oferując szczegółowe poznanie kamieni milowych, zaniechań i przyszłych perspektyw legalizacji konopi w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Geneza Francuskiego Pilotażowego Projektu Medycznego Konopi

Narracja rozpoczęła się od francuskiego pilotażowego projektu medycznego konopi, rozpoczętego w marcu 2021 roku. Zaprojektowany jako przełomowe przedsięwzięcie, projekt miał na celu zapewnienie ponad 2 000 pacjentów darmowym medycznym konopiem z nadzieją na zintegrowanie tych terapii z narodowym systemem zdrowia po zakończeniu pilota. Jednak decyzja rzadu o przedłużeniu projektu o kolejny rok we wrześniu 2022 roku wywołała istotne pytania dotyczące przyszłości generalizacji konopii we Francji, zwłaszcza jeśli chodzi o kontynuację bezpłatnych terapii dla pacjentów.

Dane Kliniczne a Droga do Generalizacji

Do lutego 2023 roku opublikowane zostały pierwsze dane kliniczne z badań, ukazując silną pozytywną reakcję społeczności pacjentów. Pomimo tego zachęcającego wyniku, głównym celem badań była bezpieczeństwo i skuteczność jako cele drugorzędne, co oznaczało, że te wyniki miały ograniczony wpływ na plany generalizacji, które pozostały otoczone niepewnością.

Wyzwania w Procesie Przetargu i Braki w Dostępie

Kwiecień 2023 roku przyniósł komplikacje w procesie przetargowym na dostarczenie rozszerzonego pilota. Wybitne firmy w przemyśle konopnym, w tym Aurora Cannabis, Tilray, Panaxia i Little Green Pharma, borykały się z znaczącymi obciążeniami kosztowymi. Spowodowało to braki w dostawach, co miało bezpośredni wpływ na dostęp pacjentów do terapii. Brak dedykowanego budżetu lub ostatecznego ram regulacyjnych w zakresie medycznych konopii ze strony francuskiego rzadu dodał do tych problemów.

Rola Little Green Pharma w Programie Pilotażowym

W lipcu 2023 roku australijska firma Little Green Pharma (LGP) wyróżniła się jako kluczowy uczestnik, wygrywając drugi przetarg i zgadzając się dostarczyć swoją medyczną olejek z konopii CBD50 do francuskiego programu pilotażowego. Pomimo początkowego oporu ze względu na niskie oferty odszkodowawcze ze strony francuskiego Ministerstwa Zdrowia, LGP pozostało głównym dostawcą badań, podkreślając złozone aspekty zbalansowania ekonomicznej opłacalności z potrzebami pacjentów na rynku medycznych konopii.

Niezdecydowanie w Ustawie o Finansach na 2024 rok w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego

Publikacja Ustawy o Finansach na 2024 rok w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego we wrześniu 2023 roku przyniosła więcej niepewności, ponieważ nie zawierała żadnej wzmianki o projekcie medycznego konopi czy alokacji budżetowej. Pozostawiło to przyszłość przemysłu w niepewności, z bliskim terminem zakończenia pilota i brakiem klarownej drogi do przodu.

Stanowisko Rządu a Przyszłość Medycznych Konopii we Francji

Niemniej jednak w październiku 2023 roku francuski Minister Zdrowia, Aurélien Rousseau, potwierdził kontynuację eksperymentu z medycznymi konopiami, chociaż bez zobowiązywania się do szerokiego wdrożenia w całej Francji. Rząd planował przejście do dostępu współczucia, jeśli nie zostanie przyznane europejskie pozwolenie na wprowadzenie na rynek do 2025 roku.

Ważnym wydarzeniem miało miejsce w listopadzie 2023 roku, kiedy rząd przedstawił poprawkę do Ustawy o Finansach na 2024 rok w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego, integrującą medyczne konopie po raz pierwszy w ogólny system zdrowia we Francji. Poprawka ta proponowała pięcioletnią tymczasową autoryzację dla produktów medycznych konopii, z możliwością nieograniczonego odnowienia.

Wreszcie, w grudniu 2023 roku, Francuska Izba Narodowa zatwierdziła Ustawę o Finansach na 2024 rok, w tym poprawkę dotyczącą medycznych konopii. Chociaż nie było to równoznaczne z pełną generalizacją, ustanowiło to okres przejściowy dziewięciu miesięcy po kwietniu 2024 roku, z budżetem w wysokości 10 milionów euro przeznaczonym na tę fazę, pozwalając pacjentom na kontynuowanie dostępu do swoich leków.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane