Maltańska reforma marihuany: Postępy, obawy i dalsza droga

29.08.2023
Maltańska reforma marihuany

Reforma dotycząca marihuany na Malcie: Postępowy krok wśród obaw

Ostatnia reforma dotycząca marihuany na Malcie została okrzyknięta jako znacząca transformacja w zdrowiu i dobrobycie jej obywateli. Chociaż reforma przyniosła liczne korzyści, pojawiły się również obawy dotyczące 'normalizacji' używania marihuany.

Pionierska Reforma Marihuany na Malcie

W grudniu 2021 roku Malta stała się pierwszym krajem europejskim, który zalegalizował marihuanę w celach rekreacyjnych. Ustawa o Reformie Marihuany teraz pozwala osobom na posiadanie do 7 gramów marihuany w miejscach publicznych i uprawę do czterech roślin w domu bez konsekwencji prawnych. Zamiast komercyjnego rynku, Malta przyjęła model klubu społecznego, gdzie marihuana jest pozyskiwana przez stowarzyszenia non-profit.

Korzyści z Reformy

Andrew Bonello, prezes Releaf Malta, podkreśla ogromne zalety ustawy dla konsumentów. Oferuje ona ochronę przed kryminalizacją i społeczną stygmatyzacją, a także sprzyja poczuciu wspólnoty wśród użytkowników.

Rząd i Urząd ds. Odpowiedzialnego Używania Marihuany (ARUC) zmienili swoje stanowisko, postrzegając konsumentów marihuany nie jako przestępców, ale z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Niemniej jednak, konserwatywne grupy nadal rozpowszechniają dezinformację na temat reformy, tworząc niepotrzebny strach.

Adresowanie Obaw związanych z 'Normalizacją'

Dwie główne organizacje pozarządowe na Malcie, Fundacja OASI i Caritas Malta, odnotowały spadek w liczbie wezwań o pomoc od użytkowników marihuany w 2022 roku. Obie organizacje, początkowo przeciwne zmianie polityki, przypisują ten spadek 'normalizacji' używania marihuany.

Bonello kwestionuje ten pogląd, sugerując, że zmiany prawne mogły doprowadzić do bardziej otwartych dyskusji na temat marihuany, a nie do wzrostu problematycznego używania. On również podkreśla, że te organizacje uważają jakiekolwiek spożycie powyżej 3,5 grama za uzależnienie, co może zniekształcić postrzeganie.

Zmiana Fokusu

Bonello podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na rosnący trend używania syntetycznych narkotyków wśród młodzieży. Uważa, że służby zdrowia i ośrodki rehabilitacji powinny skoncentrować się na tym palącym problemie, zamiast podnosić bezpodstawne obawy dotyczące marihuany. Nowo zdobyta wolność, choć ograniczona, jest znaczącym krokiem naprzód, zwłaszcza biorąc pod uwagę surowe kary wcześniej związane z uprawą.

Oczekiwane Stowarzyszenia Marihuany

Chociaż Ustawa o Reformie Marihuany zdekryminalizowała posiadanie i uprawę, utworzenie Stowarzyszeń Marihuany wciąż jest pracą w toku. Pomimo 26 wniosków złożonych do czerwca 2023 roku, żadne nie stały się operacyjne.

Proces składania wniosków, który rozpoczął się w lutym, został skrytykowany za nadmierną biurokrację. Bonello wyraża również obawy, że wymagania mogą wykluczyć wielu dziedzicznych hodowców, tracąc okazję do naprawienia wcześniejszych niesprawiedliwości.

Popieranie Podejścia Minimalizującego Szkody

Wszystkie Stowarzyszenia Marihuany muszą przestrzegać konkretnych wytycznych ustalonych przez ARUC, aby zminimalizować szkody. Obejmuje to zapewnienie, że kluby są zlokalizowane co najmniej 250 metrów od instytucji edukacyjnych i centrów młodzieżowych oraz zakaz reklamowania. Chociaż nie ma ustalonej ceny maksymalnej ani limitu THC, stowarzyszenia są zachęcane do oferowania marihuany w cenach niższych niż na nielegalnym rynku. Sprzedaż gotowych jointów i alkoholu jest również zabroniona. Bonello pozostaje optymistyczny, że to podejście minimalizujące szkody będzie promować zdrowsze nawyki konsumpcji i dostarczy cennych danych do kształtowania przyszłych polityk.

Podsumowanie

Reforma dotycząca marihuany na Malcie stanowi znaczącą zmianę w podejściu kraju do polityki narkotykowej. Poprzez priorytetyzację sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, kraj toruje drogę do bardziej inkluzjewnej i świadomej przyszłości. Jako że świat obserwuje, podróż Malty oferuje cenne spostrzeżenia na temat wyzwań i nagród związanych z legalizacją marihuany.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane