Jak produkty konopne wpływają na zapalenie kości i stawów

2024-05-14T14:44:44Z
Mężczyzna cierpiący na chorobę zwyrodnieniową stawów

Badanie wpływu terapii na bazie konopi na osteoartritis

Najnowsze wyniki z Brytyjskiego Rejestru Medycznej Marihuany dostarczyły cennych wskazówek dotyczących potencjalnych korzyści z produktów medycznych na bazie konopi (CBMP) dla pacjentów cierpiących na osteoartritis.

To badanie kohortowe badanie, przeprowadzone przez brytyjskich naukowców i opublikowane w Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, przedstawia przekonujący przegląd wyników zgłaszanych przez pacjentów przez rok od kiedy rozpoczęto legalne przepisywanie CBMP w 2018 roku.

Wyniki badania

Badanie skupia się na konkretnej grupie pacjentów z osteoartritis, którzy nie zareagowali na tradycyjne leczenie i którzy następnie byli traktowani CBMP, czyli w formie ekstraktów z kwiatów lub oleju.

Ti pacjenci zgłaszali znaczące poprawy w zarządzaniu bólem w różnych przedziałach czasowych—po miesiącu, trzech miesiącach, sześciu miesiącach i roku od rozpoczęcia terapii. Co interesujące, te poprawy szły w parze z lepszą jakością snu, chociaż redukcja używania opioidów, w przeciwieństwie do innych badań, nie była znacząca.

Oprócz głównych korzyści, badanie podkreśliło również tolerancję na terapie na bazie konopi, zauważając, że większość niepożądanych zdarzeń była łagodna lub umiarkowana, a najczęściej zgłaszanym skutkiem ubocznym była zmęczenie.

Implikacje dla przyszłych badań

Wyniki tego badania obserwacyjnego nie tylko podkreślają potencjał CBMP w zarządzaniu objawami osteoartritis, ale także podkreślają konieczność dalszych badań.

Autorzy badania opowiadają się za rozpoczęciem randomizowanych prób klinicznych w celu kompleksowej oceny skuteczności i bezpieczeństwa CBMP w leczeniu osteoartritis, co może otworzyć drogę do bardziej ukierunkowanych i skutecznych opcji terapeutycznych.

Osobiste spostrzeżenia dotyczące ewoluującej roli konopi w leczeniu medycznym

Biorąc pod uwagę te odkrycia, staje się oczywiste, że krajobraz leczenia medycznego dla chronicznych stanów takich jak osteoartritis ewoluuje. Moje osobiste spostrzeżenia, ukształtowane przez obszerne raportowanie w tej dziedzinie, sugerują, że integracja produktów medycznych na bazie konopi do protokołów leczenia może zaoferować dodatkową drogę dla pacjentów, którzy mają ograniczoną ulgę w konwencjonalnych terapiach.

Rosnąca ilość dowodów potwierdzających skuteczność produktów konopnych w zarządzaniu różnymi symptomami zachęca do szerszego przyjęcia i integracji w główny nurt praktyki medycznej, chociaż ostrożnie i w ramach ścisłego zarządzania klinicznego.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane