Jak alkohol wpływa na naukę bardziej niż marihuana

26.02.2024
Student uczący się w bibliotece

Wstęp do Używania Substancji przez Nastolatków a Edukacja

Niedawne badania z Helsinek, Finlandii, rzucają nowe światło na długo omawiany temat używania substancji przez nastolatków i jego wpływu na osiągnięcia edukacyjne. Wbrew powszechnej wierze, badanie wykazało, że spożycie alkoholu w okresie adolescencji, a nie używanie konopi, jest związane z gorszymi wynikami edukacyjnymi.

Wyniki Fińskiego Badania

W obszernej analizie opublikowanej w BMC Public Health, fińscy badacze zbadali związek między używaniem konopi i alkoholu przez nastolatków a ich osiągnięciami edukacyjnymi w późniejszym życiu. Badanie, które obejmowało ponad 6,500 osób, wykazało, że częste spożycie alkoholu w okresie adolescencji było istotnie powiązane z niższymi osiągnięciami edukacyjnymi. Zaskakująco wczesne używanie konopi nie stanowiło statystycznie istotnego czynnika ryzyka dla wyników edukacyjnych, gdy uwzględniono inne zmienne.

Alkohol vs. Konopie: Wpływ na Edukację

Autorzy badania podkreślili, że młodszy wiek przy pierwszej nietrzeźwości, wyższa częstotliwość nietrzeźwości alkoholowej i wysoka tolerancja na alkohol w wieku 15/16 lat były czynnikami predykcyjnymi gorszych wyników edukacyjnych w wieku 33 lat. Te wyniki pozostały spójne nawet po dostosowaniu do potencjalnych czynników zakłócających, takich jak problemy behawioralne/emocjonalne we wczesnym dzieciństwie i poziomy edukacji rodziców. W przeciwieństwie do tego, związek między używaniem konopi przez nastolatków a osiągnięciami edukacyjnymi osób dorosłych zmniejszył się przy kontroli tych czynników, w tym spożycia alkoholu.

Implikacje dla Polityki i Postrzegania

To badanie kwestionuje obowiązującą narrację na temat używania konopi w okresie adolescencji i jego rzekomo szkodliwych skutków dla edukacji. Poprzez rozróżnienie skutków alkoholu i konopi, badanie sugeruje ponowne rozważenie polityki dotyczącej używania substancji i strategii edukacyjnych skierowanych do nastolatków.

Wnioski z fińskiego badania dotyczące różnicowego wpływu alkoholu i konopi na wyniki edukacyjne stanowią istotną perspektywę dla edukatorów, decydentów politycznych i społeczeństwa. Skupiając się na badaniach opartych na dowodach, istnieje możliwość opracowania bardziej skutecznych strategii dotyczących przeciwdziałania używaniu substancji przez nastolatków, priorytetowo traktując interwencje, które naprawdę poprawiają wyniki edukacyjne i rozwojowe.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorze:

Robin Roy Krigslund-Hansen jest znany ze swojej obszernej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie produkcji CBD i konopi. Z karierą obejmującą ponad dekadę w branży konopi, poświęcił swoje życie zrozumieniu zawiłości tych roślin i ich potencjalnych korzyści dla zdrowia człowieka i środowiska. Przez lata Robin nieustannie dążył do pełnej legalizacji konopi w Europie. Jego fascynacja wszechstronnością rośliny i potencjałem do zrównoważonej produkcji skłoniła go do podjęcia kariery w tej dziedzinie.

Więcej o: Robin Roy Krigslund-Hansen

Produkty Powiązane