Czy produkty CBD mają działanie terapeutyczne?

Nie jesteśmy upoważnieni do dostarczania oświadczeń zdrowotnych. Oferowane produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom. Jeśli masz pytania dotyczące zastosowań medycznych i zakresu działania produktów CBD, skonsultuj się z Internetem (np. pod adresem http://www.cannabis-med.org ) lub zapytaj swojego lekarza lub farmaceuty. Wszystkie oświadczenia na tej stronie internetowej nie dają żadnej gwarancji efektu.