Czy można odurzyć się CBD?

Nie, nie odurzysz się od CBD, ponieważ nie zawiera wysokiego poziomu THC. Nasze produkty CBD zawierają mniej niż 0,2% THC i to właśnie THC (tetrahydrokanabinol), który jest psychoaktywny.

CBD nie jest w stanie wprowadzić nikogo w stan "haju", ponieważ nie działa ani troche psychoaktywnie. Wielu klientów odczuwa ulgę i odprężenie po zażyciu CBD, ale w żadnym wypadku nie poczują się na "haju" czy też odurzeni.