Czy CBD pojawia się na teście narkotykowym?

Jeśli masz jakiekolwiek obawy związane z tą kwestią, to gorąco polecamy Ci stosowanie naszego oleju CBD (olej konopny CBD) o szerokim spektrum działania, zawierającego mniej niż 0,0% THC.Stężenie THC w olejku CBD nie jest w żadnym wypadku wystarczające, aby wywołać u Ciebie jakikolwiek efekt odurzający.

THC to kannabinoid, który jest celem testów narkotykowych.Testy te poszukują produktów przemiany materii THC i rozpoczynają się od prostego badania moczu. Test wykorzystuje przeciwciała do wykrycia THC i wytwarzanego przez niego metabolitu, znanego pod dość skomplikowaną nazwą "11-nor-delta9-karboksyl-THC (THC-COOH)". Jeśli wstępne testy wykażą, że masz więcej niż 50 nanogramów (ng) tych substancji w moczu, przeprowadzany jest test chromatografii gazowej / spektrometrii masowej (GC/MS) w celu potwierdzenia wyniku. Test ten celuje w metabolit 11-nor-THCCOOH i nie jest wrażliwy na inne kannabinoidy, w tym CBD.