Czy CBD jest legalne?

Tak, wszystkie nasze produkty z olejem CBD zawierają mniej niż 0,2% THC, co jest znacznie poniżej legalnego limitu 1%, co czyni je w pełni legalnymi w Szwajcarii. Limit wiekowy dla legalnego nabycia wynosi 18 lat. Zanim zdecydujesz się na import naszych produktów ze Szwajcarii, sprawdź lokalne ustawodawstwo krajowe. Każdy import do krajów spoza Szwajcarii odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.