Jakie efekty może mieć olej CBD?

Nie jesteśmy upoważnieni do przedstawiania jakichkolwiek roszczeń dotyczących potencjalnych korzyści zdrowotnych lub udzielania jakichkolwiek porad medycznych na temat olejek CBD.Nasz olej CBD i inne produkty CBD nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie, schorzeniu lub warunkom medycznym. W przypadku pytań dotyczących zastosowania medycznego i zakresu działania produktów CBD, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Wszystkie oświadczenia na tej stronie internetowej są bez gwarancji efektu.Prowadzone są badania medyczne nad konopiami indyjskimi i CBD w ogóle. Wnioski podsumowaliśmy w artykule 33 korzyści z oleju CBD - Kompletny przewodnik po wszystkich korzyściach oleju CBD dla Twojego zdrowia oraz przegląd najnowszych badań naszej biblioteki naukowej.